Брани

DISCOPLUS XL

DISCOPLUS  XL
Серията DiscoPlus XL гарантира отличен резултат от отглеждането на стърнищата, докато тези машини са много подходящи и за подготовка на семена или за изравняване на почвата след оран. Големият диаметър на дисковете получава дълбоко работещо отглеждане с висока скорост дори при големи количества органична маса. Здравата рамка, много ограниченото износване и само няколко части, които изискват поддръжка, са само някои от основните характеристики, които допринасят за равномерно и интензивно смесване на органични вещества. Големият диаметър на дисковете Ø560 мм получава работна култивация до 15 см при висока скорост дори при много тежки условия. Една от основните характеристики е равномерното и интензивно смесване на органични вещества.
 
Дискови брани DiscoPlus XL, теглена версия с двойна хидравлично сгъваема рамка, работна ширина 8m, 10m, 12m.
Много здрава хидравлично сгъваема рамка, много ограничено износване и само няколко части, които изискват поддръжка. Тази рамка позволява транспортна ширина от 2,8 м, която е независима от работната ширина на всеки модел.


 
Model                           Discoplus XL 800      Discoplus XL 1000      Discoplus XL 1200
Working width (m)                       8,0                        10,0                               12,0
Transport width (m)                     2,8                         2,8                                 2,8
Number of discs                          64                          80                                   96
Weight without roller   (kg)        6240                      6800                               7360
Tractor power (HP)                280-370                  300-450                         400-500
DiscoPlus XL 2 Mb (pdf) свали