Брани

Дискова брана Papadopoulos Disco Plus R500

Дискова брана Papadopoulos Disco Plus R500
Браната е оборудвана с тампонна защита на дисковите секции и контраосигурителни гайки на дисковете.
Дисковата брана е с хидравлично сгъване и притъпкващи тръбни валяци с ¢ 500 мм.

Възможност за индивидуално нагласяне на ъгъла на атака на дисковете на всяка секция !
Работна ширина : 5,00 метра
Агрегатиране към трактори : 200-260 к.с.
Размер на дисковете : 6100 мм/ 6 мм.