+359 (0) 62 606996 5000 Велико Търново, ул. Магистрална 30

Пивотни системи

Пивотни системи

Напояването в селското стопанство играе важна роля в производството на селскостопански стоки в света. Без използването на напояване производството на култури би било ограничено, което би затруднило посрещането на нуждите на нарастващото население.

През годините са разработени много различни техники и методи за напояване, за да се приспособят към променящите се среди. Вековното повърхностно напояване все още продължава да бъде популярно въз основа на своята простота и рентабилна стойност, но тъй като технологиите се променят, механизираните напоителни системи стават все по-привлекателни за производителите. Централното кръгово напояване се превърна в най-ефективната и изпитана форма на напояване чрез използване на прецизна технология за много различни приложения в полето.

Запитване за резервни части
×
Запитване за агротехника
×
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
Ще бъдете информирани за всички нови продукти, акции за резервни части и сезонни активности за земеделска техника