+359 (0) 62 606996 5000 Велико Търново, ул. Магистрална 30
Откъде идва високото качество на балопресите Claas?
25.05.2023
Ником ЛТ АД

За постигане на високо качество на продукцията, това, което има значение, е непрекъснатият процес на подобряване на продукта. Ето защо във фабриката на Claas в Мец е внедрена уникална система за контрол на качеството.

След отваряне на границите и възможността за преместване на бизнеса, немския производител Claas инвестира във френския град Мец и от години произвежда там балопресите за кръгли и квадратни бали.

Тази фабрика е уникална по свой собствен начин, защото има разработена система за контрол на качеството, която, както отбелязва производителят, е една от най-ефективните в индустрията.

Производство на балопреси Claas на две линии

Цялото производство на Claas в Мец се извършва на две поточни линии. Едната линия е посветена на производството на балопреси Variant, Rollant и Rollant Uniwrap, а другата е посветена на балопреси Quadrant. Заводът е в състояние да произвежда всякакъв вид машини с избрани от клиента опции всеки ден. Такава организация на работа позволява голяма гъвкавост и плавно реагиране на търсенето на даден тип машина.

С решението да пусне новата серия балопреси Claas Variant 500 през ноември 2022 г. фабриката беше разделена на три основни секции: предварително производство, цех за боядисване и поточни линии. И за да се гарантира висококачествена продукция по време на целия процес, са въведени пет одитни точки. Това са проверки на качеството: заваряване, боядисване, двойна проверка на поточните линии и крайна проверка.

Трябва да се отбележи, че произволните проверки се извършват ежедневно на всички компоненти, избрани на случаен принцип от машини, готови за изпращане.

Контрол на качеството на заваряване

Голяма част от заварените елементи, които се произвеждат в цеха за заготовки, минават през контрол номер едно на качеството. Проверява се геометрията на частта, естетиката и качеството на заварките. Може да изглежда тривиално, но се гледа дали заваръчният шев е поставен на правилното място, дали е направен правилно и дали нивото на качество на завършването му е правилно.

Доказаните пресиращи елементи, след внимателно измерване на разстоянието и допълнително шлайфане на повърхността, се изпращат за по-нататъшна обработка, включително обливане в разтвори и след това за боядисване.

Контрол на качеството на боядисване

Прецизно боядисаните тела се контролират по отношение на дебелината на лака и други параметри, които влияят върху дълготрайността на боядисването. Целият процес е напълно автоматизиран и контролиран от компютърна система. 

Контрол на качеството на първоначалния монтаж

Това е мястото, където ремъците, корпусът, роторът, кутията, подбирачът и електрическата част вече са монтирани към тялото. Това е състояние, при което пресоващите механизми са практически завършени. Те просто чакат гумите, които да бъдат добавени и запечатани във външния корпус.

Въпреки това, преди това да се случи, контролът на качеството влиза в действие. Поради факта, че машината с всичките си модули е напълно "празна", нищо не може да бъде скрито от окото на контролера. Той оценява пълнотата на монтажа. Дори обръща внимание на възможните драскотини по корпуса. Тук, на този етап от инспекцията, се проверява сглобяването на детайлите и се проверяват всички предишни проверки на качеството.

Контрол на качеството след приключването на монтажа

Вторият, последен контрол на качеството на поточната линия включва балопресата, оборудвана със заден капак, всички хидравлични компоненти, колела и ролкови задвижващи вериги. Контролерът проверява всички връзки и затяга всички болтове с хидравличен ключ.

Повсеместната електроника подпомага процеса на одит. Близък план на отделните компоненти се показва на специални монитори. Снимките идват от монтираните камери, които заснемат дадена част от машината. Задачата на инспектора е да потвърди с "да" или "не" предложените от системата въпроси и по този начин да одобри или отхвърли снимката.

Краен качествен контрол на работата на машината 

Време е за проверка при зареждане. Сламопресата, напълно сглобена, вече стои на собствените си гуми. На контролно-пропускателния пункт се стартира по класически начин, все едно се прикачва към трактора. Така че има PTO, електрически и хидравлични извода.

Всички функции на устройството подлежат на тестване: електрически, хидравлични, механични части. Особено внимание се обръща на проверката на движението на ремъците. Доброто им взаимодействие с всички ролки и механизми определя крайното качество на една бала слама, сено или фураж.

Желязната точка е подчертаването на ръбовете на ремъците с прожектор по време на движение. Това позволява да се коригират празнините между ремъците и да се открият потенциални нередности в предаването, които могат да повлияят на неговата издръжливост в бъдеще.

Ако балопресата премине теста за стартиране, тя получава син стикер, който гласи "boot OK". Това е първият от трите стикера, които се поставят върху основния етикет за проверка, прикрепен към машината. Освен стикера „въвеждане в експлоатация“, ще има и стикери „окончателна проверка“ и „изпращане“.

Финална проверка на преси Claas

Пресите следват технологичния път през следващите части на фабриката. Те се задвижват на собствени колела от кабели, скрити в пода на завода. Така стигат до крайния пункт.

На този етап ще се извърши последна инспекция на машината с проверка на боядисаните части, хидравличните връзки, настройката и монтажа на каросерията.

Освен това тази станция е оборудвана с монитори, които показват изображения на критични точки на сглобената машина. След това машината се полира до блясък на ръка и се въвежда във фабричната SAP система. Дигитално се записва не само готовата балопреса, но и нейните критични части, като: ремъци, хидравличен блок, зъбно колело, заварени рамена или ротор.

Благодарение на това, в случай на повреда на машината през сезона, Claas има пълна проследимост на частите. Това позволява на местния сервиз да реагира незабавно, за да помогне на клиента.

След тази стъпка на проверка, чисто новата балопреса е готова да излезе на бял свят. Така тя получава още един син стикер „окончателна проверка ок“.

Последната точка от фабричната инспекция е одитът

Това е одиторският отдел, чиято задача е да стартира новопроизведената балопреса и допълнително да проследи етапите на нейното производство.

Задачата на екипа там е да извърши продуктов одит. Затова се прави произволен избор на машина от производствения поток и се вземаме под микроскоп.

Проверява се съответствието на пресата с конфигурацията и поръчката на клиента. Оценява се и чистотата на машината на изхода от поточните линии и нейната работа. Определените точки на завинтване се тестват с динамометричен ключ. Машината е пусната в експлоатация и тествана:

  • настройка на веригите, отваряне и затваряне на капаците;
  • прибиране, движение на обтегачите на ремъка, хидравлика, хлабина на ремъка;
  • работа на ножовете (повдигането и спускането им);
  • ротор със скрепер и ножове;
  • спирачен блок и различни сензори.

Науката не дивее

След приключване на одита се сформира екип, състоящ се от служители по производство, качество и изследователска и развойна дейност. Всички открити дефекти се анализират щателно. Накрая се създава протокол с целите, които трябва да бъдат постигнати, за да се подобри продуктът.

Този продуктов одит е част от процеса на непрекъснато подобряване на балопресите Claas във фабриката в Мец. Целта е непрекъснато да се подобрява продукта, повишавайки изискванията за доставка и качество. 

В заключение, многото етапи на контрол на качеството на произвежданите балопреси Claas са предназначени да осигурят ефективна работа и да сведат времето на престой до минимум. Това изгражда доверие в марката и дилъра.

Вижте какви са наличните балопреси CLAAS към момента в НИКОМ ЛТ - База Велико Търново.

При необходимост от ремонт или резервни части: КОНТАКТИ

 


Запитване за резервни части
×
Запитване за агротехника
×
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
Ще бъдете информирани за всички нови продукти, акции за резервни части и сезонни активности за земеделска техника