+359 (0) 62 606996 5000 Велико Търново, ул. Магистрална 30
Прецизното земеделие е и регенеративно земеделие. Но каква е разликата?
18.01.2024
Ником ЛТ АД

Прецизното земеделие и регенеративното земеделие са две концепции, които са популярни в нашата индустрия през последните години. Въпреки това трябва да се знае, че те имат много общи неща и решенията за прецизно земеделие се вписват идеално в предположенията за насърчаване на регенеративното земеделие. Как да разберем кое какво е?

Регенеративното земеделие, както подсказва името, включва регенериране на почвата и по този начин подобряване на рентабилността на селскостопанското производство чрез подобряване на състоянието на полетата, използвани от години на интензивно отглеждане. Противно на опасенията на скептиците, това не е внезапно спиране на минералните торове или продуктите за растителна защита, а редица практики, които позволяват намаляване на ефективните им дози, в полза на околната среда и портфейлите на фермерите. Един фактор, който помага за постигането на тази цена, е повишената прецизност на работа.

Регенеративно земеделие

Концепцията за регенеративно земеделие напоследък все по-често се появява в публичното пространство, но за мнозина все още не е ясно какво трябва да означава. Някои хора дори се страхуват от регенеративното земеделие като нещо ново и непознато. Това несъмнено е широко понятие, което обхваща много дейности, насочени към намаляване на отрицателното въздействие на селското стопанство върху околната среда. Той съчетава предположенията за органично и интегрирано земеделие, но също и пермакултура и прецизно земеделие. Той взема най-доброто от всеки един от тях, като дава възможност да бъде от полза както за фермера, така и за околната среда. 

Регенеративното земеделие е система за производство на храни, насочена към здравето на почвата, опазването на климата и водните ресурси, поддържането на биоразнообразието, но също така и повишаване на рентабилността и конкурентоспособността на фермите. То се свежда до провеждане на растениевъдство по такъв начин, че да се ограничи използването на средствата за производство и да се намали отрицателното въздействие на селското стопанство върху околната среда. На практика регенеративното земеделие съчетава традиционния начин на работа с модерни технологии.

Не става въпрос само за ограничаване на оран, засяване на междинни култури, оставяне на слама в нивите или използване на минерални и органични торове. Важно е, че от редица практики не само всеки може да избере това, което е най-подходящо за себе си, но също така често се оказва, че някои от допусканията на регенеративното земеделие вече са въведени във фермата, но фермерът не ги е свързал с тази концепция.

Прецизно земеделие

Концепцията за прецизно земеделие е позната в България от години и напоследък все повече фермери се убеждават в нейните решения, особено след като те вече са достъпни и за по-малки ферми. Най-важните са насочването на машини с точност до няколко сантиметра, минимизиране на припокриванията и пропуските, както и променливо дозиране на семена, торове и продукти за растителна защита въз основа на почвени карти, създадени на базата на тестове на проби, сканиране, сателитни изображения и данни за събраните добиви от зърнокомбайни.

На практика се приема, че без прецизно насочване на машината наслагванията при следващи проходи са общо 5-10%. ■ площ. Това означава, че например, ако имате 100 хектара и когато прибирате реколтата от тези 100 хектара, т.е. генерирате доход от 100 хектара, вие обработвате 105 или 110 хектара и правите разходи за тези 105 или 110 хектара, като по този начин намалявате печалбите си. Това е не само загуба на време, гориво, торове, продукти за растителна защита или посевен материал и в крайна сметка пари, но и по-големи емисии на замърсители или прекомерно торене, вътрешна гъстота на засети растения и твърде високи дози защитни продукти в място на наслагванията, което от своя страна води до замърсяване на околната среда и деградация на почвата.

Прецизна регенерация

Днес на пазара има много решения, от които можете да избирате в зависимост от вашите очаквания и бюджет. На първо място, трябва да инвестирате в тестване на съдържанието на хранителни вещества в почвата. Разбира се, колкото по-голяма е точността, толкова по-добре. Ако искате да поддържате висока прецизност на работа, струва си да определите възможно най-много точки на измерване, за да можете да създадете зони в рамките на полетата, позволяващи използването на променливи сеитбени норми. За тази цел ще бъде полезно не само традиционното вземане на почвени проби, но и сканиране или сателитни снимки, които позволяват да се определят местата, където растенията се развиват по различен начин. Използват се и архивни карти на добивите, които дават образ на пространственото разпределение на по-високите и по-ниските добиви в рамките на полето, от които следва да се правят изводи.

За да работите с такива решения, имате нужда от високоточна навигация, спомената по-горе, както и автоматичен контрол на секциите и дозите в сеялки, тороразпръсквачки и пръскачки. Благодарение на тях събраните данни могат да се използват на практика, като се ограничават застъпванията и пропуските и се поставят семена, торове и продукти за растителна защита точно там, където са необходими и в точно необходимата доза, така че не случайно и не на склад, а с най-висока точност. Освен това бъдещето със сигурност включва решения, които ни позволяват текущо да откриваме плевели или симптоми на заболяване и да прилагаме продукти за растителна защита само към нежеланите видове или болния орган на културното растение.


Запитване за резервни части
×
Запитване за агротехника
×
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
Ще бъдете информирани за всички нови продукти, акции за резервни части и сезонни активности за земеделска техника