+359 (0) 62 606996 5000 Велико Търново, ул. Магистрална 30
Сеялките все още са с водеща тенденция „Повече сензори, повече електроника“ - част 1
10.02.2021
Ником ЛТ АД

Тенденция в пазара на сеялки

 

Сегментът на селскостопанските сеялки все още е доминиран от тенденцията „Повече сензори, повече електроника“. Но съвременните сеялки се интересуват само от електронни джаджи?

Незаменимо условие за получаване на добра реколта е качествената сеитба. По време на вегетационния период потенциалният добив от култивирани растения се коригира под въздействието на рискови фактори, чието влияние става все по-осезаемо всяка година. Тук не можем да не споменем изменението на климата и свързаните с него трудности. И в този случай говорим не само за повишаване на средните температури. Основният проблем все още е разпределението на валежите във времето: продължителните сухи периоди зачестиха и екстремните обеми вода се изливат с валежи в ограничени райони за кратки периоди от време. В това отношение ролята на висококачествената сеитба се увеличава значително.

Обръщане към традицията

 

Ако говорим за селскостопанско производство в европейските страни, тогава очевидно всички селскостопански технологии от миналото, които са частично забравени, преминават през ерата на Ренесанса. Фермите се връщат към сложни сеитбообороти с голям набор от култури в тях. Занимават се с повишаване нивото на плодородие на почвата, натрупване на хумус и закупуване на нови машини за механично отстраняване на плевелите. Налице е завръщането към техниките, които бяха използвани през последните десетилетия може би само в биологичното земеделие. Днес пазара предлага напълно разнообразни технически решения, които са доста лесни за адаптиране към определени производствени цели, когато съвременните ферми са изправени пред такова предизвикателство.

Непрекъснато подобряващите се системи от сензори и електрически задвижвания, а заедно с тях и цялата електроника, усложняват значително конструкциите на съвременните селскостопански машини. Това от своя страна изисква наличие на нови цифрови решения за тяхното управление. Освен това е необходимо да има такива решения, които да позволяват да се използва в пълна степен потенциалът на оборудването и да улеснява работата на оператора. Сеитба едновременно с торене, интегриране на системи за настройка на машини в кабината на трактора за обмен на информация са само част от ключовите теми в съвременния свят на селскостопанската техника.

Наред с целта да се улесни работата на оператора чрез използване на електроника и дигитализация, въпросите за запазването на влагата в почвата и подобряването на достъпа до хранителни вещества са актуални днес. И тук пазарът предлага доста разнообразни решения.

Комбинираните сеялки са с приоритет

 

Технологията за засяване стана по-сложна от гледна точка на конструкцията, поради което производителите на машини предпочитат комбинирания дизайн, който се характеризира с висока взаимозаменяемост на компонентите и удобство за потребителя. Модулният принцип демонстрира своите предимства при изпълнението на такива технологични операции като изравняване на терена, разхлабване на почвения слой, разпадане на едрите почвени агрегато, повторно уплътняване, затваряне на бразда, повторно валиране след засяване. Работните органи на машината могат да се сменят с други и по този начин тя да се адаптира към различни почвени условия и цели на обработката на почвата и засяването, докато останалите компоненти на сеялката остават непроменени.

Тъй като съвременната обработка на почвата е фокусирана върху запазването на почвената влага, фермите все повече преминават към консервационни технологии. Скорошна тенденция е запазването на влагата в почвата чрез грижа за нейната повърхност, постигнато в резултат на равномерно разпределение на растенията в полето. 

Сеем и торим едновременно

 

Все по-често торовете се прилагат директно върху почвата и това е по време на сеитбата, тъй като продължителното снабдяване на растеннията с хранителни вещества е възможно само с такова приложение. След като торът е в почвата, няма нужда да чакате валежите, за да направят хранителните вещества достъпни за растенията, въпреки че все още не можете да направите това без необходимата почвена влага.

Разположението на торовете в почвата варира в зависимост от културата, вида на нейната коренова система и мястото на отглеждане: променят се както дълбочината на засаждане, така и тяхното надлъжно разпределение. Новите посевни единици ви позволяват да синхронизирате пропорционалното торене (пунктирана сеитба) и поставянето на семената точно в желаната позиция.

В резултат на това се постига оптимално пространствено разположение на торовете, което улеснява достъпа на корените на растенията до него и дава възможност да се намали неговата консумация.

 


Запитване за резервни части
×
Запитване за агротехника
×
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
Ще бъдете информирани за всички нови продукти, акции за резервни части и сезонни активности за земеделска техника