+359 (0) 62 606996 5000 Велико Търново, ул. Магистрална 30
CLAAS Crop View: Вашите полета от различна гледна точка с пакет от предимства
07.05.2021
Ником ЛТ АД

Напредналият свят на технологиите достигна всички ферми преди години. Сега обаче фермерите, които отглеждат култури в Германия, Франция, Австрия, Полша и Швейцария, имат шанса, благодарение на модула Claas Crop View, наличен в приложението 365FarmNet, да разгледат своите полета от съвсем нова перспектива, а именно отгоре, като използват сателитни изображения.

С модула Claas Crop View, наличен в приложението 365FarmNet, можете да наблюдавате растежа на растителността във вашите полета още по-внимателно и да постигнете отлично качество на реколтата на разумна цена.

Claas Crop View е нов, изключително прост и интуитивен инструмент


Той се използва за подпомагане работата на прецизното земеделие и въпреки, че Class Crop View е един от многото допълнителни модули в програмата за управление на ферми 365FarmNet, си заслужава да се обърне внимание и на съвременните му аспекти.

В модула CLAAS Crop View се създават карти на потенциал за добив и карти на приложения, които позволяват прецизно засяване и торене, като ги адаптират към спецификата и условията на дадена зона в полето. Това ви позволява да намалите разходите за отглеждане и в същото време да се грижите за околната среда.

Снимките са направени от сателити, разположени на няколкостотин километра над земята, движещи се по определени орбити. Тези сателити са оборудвани с комплект камери с много обективи, специално за селското стопанство, които записват текущото изображение на растенията и почвата в различни диапазони от светлинни вълни.

 Мултиспектралните снимки, които можем да получим благодарение на модула Claas Crop View, са изключително модерен и полезен аспект при работа. Въз основа на изображения от множество лещи земеделският производител може да гледа на своите полета като на карти на посевите, които най-често се представят с помощта на индекса на растителност NDVI.

Сателитните карти от сателитите Sentinel 2, управлявани от Европейската космическа агенция (ESA), имат разделителна способност на терена 10 метра. От тези сателитни изображения фермерите получават готова карта на интензивността на растителността на техните култури в отделни полета само след няколко часа.

Постоянно дефиниране на разликите в развитието на растенията и в целия профил на полето в годините


По този начин CLAAS Crop View позволява прецизно наблюдение на посевите в почти реално време, което позволява незабавно идентифициране на разликите в тяхното развитие. Модулът ви позволява да планирате ефективно прилагането на използваните азотни торове, наред с други главно по време на интензивен растеж.

Чрез прилагане на различни азотни торове, адаптирани към условията на местоположение, сортовите изисквания, хода на времето (главно влага в почвата) и очаквания добив, фермерите са в състояние да осигурят оптималното количество азот на растенията в дадена част от полето . Правилно коригираната доза азот, приложена своевременно, ще помогне за подобряване на качеството на зърното (увеличаване съдържанието на протеини) и евентуално ще увеличи добивите, като същевременно намаляват финансовите разходи, свързани с торенето.

 Такава карта може да се използва и при планиране на почвени опити или при дейности като засяване на зърнени култури или други растения. Тези карти могат да се използват при променливо торене както при разхвърлянето на тор с  дискови торачки , така и към течния тор, внясан с полевите пръскачки. В допълнение, софтуерът съхранява карти, така че полетата да могат да се сравняват по всяко време за средни данни за промените в посевите. Освен това програмата автоматично предлага реда, в който да се внасят торове или да се събират полетата, в зависимост от развитието.

Изготвената карта с променлива норма е във файл с формат * .shp или * .isoxml. Използвайки USB памет, този файл може да бъде прехвърлен към терминалите, който управляват секциите на инвентарите: торачки или пръскачки с променливо дозиране (VRA). Благодарение на картите за променливо приложение земеделските производители могат много точно и в подходящи дози да наторят своите зърнени култури и рапица, за да осигурят оптимален добив с най-високо качество. 

Системата Claas Crop View помага да се опази околната среда


Както споменахме по-горе оптимално торене с азот също е екологично. Благодарение на използването на естествения потенциал за добив на отделни части на полето и избягване на прекомерно азотно торене, доставеният тор ще бъде използван максимално, и няма да има остатъчен слой в повърхността на почвата.

Това напълно променя погледа върху биологичното земеделие, което става все по-достъпно и по-лесно за използване в прецизното земеделие. Ако приложението е опростено, има голяма вероятност методът да стане масово използван.

 

Как става потребител на Claas Crop View?


Достъпът до програмата също е изключително лесен. Всичко, което трябва да направите, е да създадете безплатен акаунт в приложението 365FarmNet. Всеки потребител има 10-дневен безплатен достъп до модула Claas Crop View. След изтичане на пробния период безплатният пакет ще приключи автоматично и няма да поемате допълнителни задължения.

И ако решенията Claas Crop View се окажат полезни за вашата ферма, тогава разходите за собственост се таксуват ежемесечно - тоест плащате само когато използвате програмата. Цената зависи от броя на декарите, които ще бъдат въведени в системата. 

 На този етап това приложение в достъпно в Германия, Франция, Австрия, Полша и Швейцария. 


Запитване за резервни части
×
Запитване за агротехника
×
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
Ще бъдете информирани за всички нови продукти, акции за резервни части и сезонни активности за земеделска техника