+359 (0) 62 606996 5000 Велико Търново, ул. Магистрална 30
Земеделие без оран - За или Против?
25.04.2022
Ником ЛТ АД

Отглеждането без оране с плуг едва ли е новост у нас. От една страна този начин на работа печели все повече привърженици, но от друга страна все още поражда несигурност – наистина ли ще расте нещо без обработване на земята с плуг?

 

От няколко години се увеличават фермерите, които доказват със собствения си пример, че плугът може да се остави настрана „безболезнено“, но други нямат такъв късмет. Това е само доказателство за това колко многофакторно е земеделието и колко елементи определят неговия успех.

Труден преходен период

Може би убеждението за отрицателното влияние на отглеждането без орна обработка в полетата идва от кризата на т.нар. преходен период до седем години след прекратяване на разораването. Това е време на физикохимични и биологични трансформации, протичащи в почвата. Тогава можем да се справим с по-лошо развитие на кореновата система на растенията, причинено от периодично уплътняване на горния и подпочвен слой; голямо количество остатъци след прибиране на реколтата и по-ниската температура на почвата възпрепятстват поникването на растенията, а по-бавната минерализация на органичната материя и по-голямата неподвижност на азота могат да намалят наличността на азот за растенията.

Веднага след смяна на системата за отглеждане, в определени ситуации може да се справим с намаляване на добивите. Това се дължи на факта, че нашите почви често са лишени от „естествени свойства“, а бучката структура е осигурена изкуствено чрез годишна обработка.

Експертите допълват, че намаляването на добивите може да бъде толкова по-сериозно, колкото повече опростяваме обработката в самото начало, като приемем прехода от интензивно обръщане на почвата към много плитка обработка на почвата без оран или дори директна сеитба. И така, какво да направите, за да облекчите този преходен период? Започнете с основите и поддържайте почвата в добро състояние, преди да промените вашата система за земеделие. 

Преди да приберете плуга, трябва да регулирате pH на почвата, да предприемете стъпки за разнообразяване на културите, да внесете междинни култури на нивите и по възможност да внесете органични торове. По-безопасно е постепенно да се намали интензивността на култивирането и да се започне приключението с no-till системи от дълбоко разрохкване и плитко смесване. Колкото по-малко почва обработваме, толкова по-добре е за нея, но толкова по-голям е рискът от нарушаване на добива, което не означава, разбира се, че това е правило и добивите винаги ще падат.

Изгледи за подобряване на резултатите

Важно е преходният период да се третира като анонс на положителни промени, а свързаните с него проблеми като признак на процеси, които в дългосрочен план ще доведат до подобряване на свойствата на почвата и стабилизиране на посевите. В крайна сметка постоянните промени настъпват чрез еволюция, а не чрез революция. Следователно трудностите, свързани с преходната фаза, могат да се третират като ценен урок по наблюдение, гъвкав подход и промени в настоящия подход за управление на проблемите на място. След оставянето на плуга в почвената среда настъпват положителни промени, като увеличаване на водоснабдяването на почвата и ограничаване на загубите й, стабилизиране на структурата на почвата, увеличаване на съдържанието на хумус в почвата, намаляване на загубата на минерали. Подобряването на качеството и състоянието на средата за растеж и развитие на растенията несъмнено има положителен ефект върху тяхната продуктивност.

В дългосрочен план, след няколко години отглеждане без оранна обработка, добивите или ще се върнат към първоначалното ниво преди промяната на режима на отглеждане, или ще се стабилизират на малко по-високо или малко по-ниско ниво. Най-положителният ефект от отглеждането без оран върху посевите се забелязва там, където има най-големи проблеми със сушата.

Съществуват и сценарии, при които изоставянето на оранта почти веднага води до повишаване на добива, тъй като решава проблемите, произтичащи директно от тази процедура на отглеждане. Това се случва особено в полета с тенденция към пресушаване или образуване на застой на вода и свързаното с това отводняване на растенията, или засегнати от явлението вятърна или водна ерозия. 

Дори обработката без оране да не допринася за повишаване на добивите, тя носи много осезаеми ползи, свързани с подобряване на свойствата на почвата, спестяване на време или подобряване на навременността на третиранията.

Най-важното нещо са числата

Не може правилно да се определи дали отглеждането без оран води до намаляване или повишаване на добива на обработваемите култури. Обикновено се приема, че през първите няколко сезона, т.е. в гореспоменатия преходен период, има намаление на добива. Колко е намалението? Зависи до голяма степен от всяко стопанство. Има много примери за научни експерименти, опитващи се да определят ефекта на системата на земеделие върху добивите на култури, но нито един от тях не е успял да разреши окончателно този проблем.

В екстремни случаи, при отглеждане без обработка, добивът е намален с около 20%, а при по-меките условия с 5-10%. Фермери и специалистите обаче подчертават, че полученият добив не е единственият компонент, който влияе върху финансовия резултат на едно стопанство. При други анализи на дългогодишни изследвания и дългогодишен опит най-често може да се отбележи стабилизирането на културите в системата без оран на нивото на получените при традиционното отглеждане. Други проучвания отчитат обаче увеличение на добива на култури след смяна на системата за отглеждане, като финансовият резултат от отглеждането без обработка е по-висок с 33,7%. 


Запитване за резервни части
×
Запитване за агротехника
×
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
Ще бъдете информирани за всички нови продукти, акции за резервни части и сезонни активности за земеделска техника