+359 (0) 62 606996 5000 Велико Търново, ул. Магистрална 30
Общи условия
Ником ЛТ АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.nikom-lt.com


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между НИКОМ ЛТ АД (наричан по-долу "www.nikom-lt.com" или "Интернет страницита" или "Сайт" ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.nikom-lt.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от НИКОМ ЛТ АД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.nikom-lt.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

НИКОМ ЛТ АД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. Велико Търново, ул."Магистрална" No 30; Ид. номер по Булстат: 204306509; ДДС Номер: BG204306509.

 1. Условия за използване на Сайта на www.nikom-lt.com

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.nikom-lt.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно услуги и продукти на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за услуга и продукт, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко, или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другoсредствo за достъп до Интернет мрежата. www.nikom-lt.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 1. Задължения на потребителя при предоставяне на Лични данни

  Предвид ползването на Сайта на www.nikom-lt.com, Потребителят се съгласява:

 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на форма за запитване за услуга или продукт, контактна форма или друга функционалност предоставена от сайта за комуникация  (наричани от тук нататък с общото наименование Лични данни);

 • да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.nikom-lt.com има право да закрие и/или изтрие тази информацията и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.nikom-lt.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на изключително широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност

3. Поведение на потребителите

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставено от Сайта Съдържание. www.nikom-lt.com не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпространявано, чрез Сайта Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.nikom-lt.com няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин, чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.nikom-lt.com, за да:

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

 • създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

 • причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

 • се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.nikom-lt.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

 • фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("Права") на която и да е страна;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junkmail, spam, "верижни писма", пренасочени с aliasподдомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

 • да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

 • да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

 • да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

 • да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

 • да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

www.nikom-lt.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.

www.nikom-lt.comси запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 4 изисквания.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях

www.nikom-lt.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.nikom-lt.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право.

www.nikom-lt.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.nikom-lt.com и лицето публикуващо информацията.

5. Препратки от и към www.nikom-lt.com

Собствениците на сайтове и страници извън www.nikom-lt.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на www.nikom-lt.com при следните условия:

 • препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

 • не трябва да отваря страницата от www.nikom-lt.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на www.nikom-lt.com;

 • не трябва да посочва явно или неявно, че www.nikom-lt.com препоръчва него и/или продуктите и услугите му;

 • не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на www.nikom-lt.com;

Със създаването на препратка към www.nikom-lt.com собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на www.nikom-lt.com;

Собствениците на сайтове и страници извън www.nikom-lt.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Сайта на www.nikom-lt.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.nikom-lt.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

www.nikom-lt.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.nikom-lt.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

6. Представяни услуги и продукти на Сайта

В страницата на всяка услуга или продукт представена в Сайта е посочено описание. www.nikom-lt.com не носи отговорност за неточности в описанието на услугата/продукта и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

7. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 
Aдpec: гp. Coфия, yл. "ИвaнEвcтaтиeвГeшoв" № 15, 
Телефон: 02 / 940 20 46 
Факс: 02 / 940 36 40 
Уeбcaйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 
Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6, 
Телефон: 02 / 980 25 24 
Факс: 02 / 988 42 18 
Уeбcaйт: www.kzp.bg

Koмиcиязaзaщитaнaкoнкypeнциятa 
Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18 
Телефон: 02 / 935 61 13 
Факс: 02 / 980 73 15 
Уeбcaйт: www.cpc.bg

8. Други

www.nikom-lt.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги, без предварително известяване.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.nikom-lt.com е свързан с тази мрежа, www.nikom-lt.com не гарантира, че потокът информация към и от www.nikom-lt.com няма да бъде следен и записван от трети страни.

www.nikom-lt.com управлява този Сайт от офиса си в България. www.nikom-lt.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно, достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. www.nikom-lt.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на www.nikom-lt.com , потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.nikom-lt.com, С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.nikom-lt.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на www.nikom-lt.com са следните: 
България, гр. Велико Търново, ул."Магистрална" No 30,
тел.  +359 (0) 888 436968, e-mail: office@nikom-lt.com

 

Запитване за резервни части
×
Запитване за агротехника
×
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯТ БЮЛЕТИН
Ще бъдете информирани за всички нови продукти, акции за резервни части и сезонни активности за земеделска техника